Wealth Formation Academy

Welcome to our world Trading

About Us

ผู้นำการเรียนรู้ด้านการลงทุน

A Leader of Investment Learningครอบคลุม สินทรัพย์การลงทุน ทุกกลุ่ม ทุกมุมในตลาดทั่วโลก พร้อมด้วยโปรแกรม eTrading Online ระดับโลก เราเป็นสถาบันให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เพื่อพัฒนาด้านการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาด นำเครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน อีกทั้งยังพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพ นำมาซึ่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะมาถึงอันใกล้นี้

จึงได้จัดตั้ง Wealth Formation Academy ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ทดลองปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้องมาแล้ว และสามารถใช้ได้จริง มาจัดให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ให้เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะพลิกแพลง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริง ในทุกสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

ในส่วนของรูปแบบของการให้ความรู้ คือ ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนที่มีความสนใจ ต้องการความเป็นอิสระ ทางการเงิน การงาน เวลา ความคิด ตลอดจนความมั่นคง มั่งคั่งทางการเงินอย่างชาญฉลาด

Wealth Formation Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึง "จริยธรรมในการทำธุรกิจ" รับผิดชอบต่อผู้เรียน และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้

ดังนั้น Wealth Formation Academy จึงดำเนินและยึดถือเป็นหลักในการนำมาบริหารงาน ที่จะให้ความรู้ถึงข้อเท็จจริง 360 องศา ทุกแง่มุมเรื่องการลงทุนต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ายที่สุด การลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยในหลายๆด้าน นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุนทุกท่าน ควรคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนให้มาก เพื่อเป็นเครื่องมือ เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยในหลายๆด้านลงได้ ขอให้ทุกท่านโชคดี และประสบความสำเร็จในการลงทุน มีผลกำไรดังที่พึงปรารถนาไว้ทุกประการ

หฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรืองWeb Development
Android Development
iOS Development

Our Services

คิดถึงสถาบันฝึกอบรมการลงทุนต้องที่ :
  Wealth Formation Academy


เรามีทุกอย่างสำหรับความต้องการที่คุณต้องการเป็น
Traders or Investors อย่างมืออาชีพ1. Wealth Formation Academy เรามี Course อบรมสัมมนา ศึกษาเรียนสำหรับการเรียนการสอนการลงทุนอย่างมืออาชีพ


2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก Tools, Software ในการเทรดการลงทุน ที่ทันสมัยของโลกตลอดจน Website เกี่ยวกับการลงทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาให้ความรู้ในยามที่คุณอยู่ที่บ้าน สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายด้วยตนเอง


3. ในคอร์สเรียนรู้ของเราครอบคลุม รูปแบบการลงทุนไว้ครบเช่น ประเภทสินทรัพย์ ในการลงทุนหลากหลาย ทั่วทุกมุมโลก เข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้ถึง 68 หลักทรัพย์ มีทุกรูปแบบการลงทุน ระยะสั้นๆ ระยะกลาง และระยะยาว


4. การลงทุนมี Stocks, ETFs, Funds, Bonds, Future , Options, Forex & Cryptocurrency


5. หลักสูตรของเรามุ่งเน้นไปที่นักลงทุนรายย่อย หรือ Trader มือใหม่ ตลอดจน นักลงทุนผู้มีประสบการณ์ ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วทุกมุมโลก (e -Trading Swissquote Bank) เรียนรู้เครื่องมือทางเทคนิค เช่นเดียวกับ Trader หรือนักลงทุนอย่างมืออาชีพในตลาด “Wall Street”


6. Course ของเรามอบประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกอบรบที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานในการซื้อขายอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือระดับสูง


7. ระบบการคิด กระบวนการคิด วิธีการคิด จิตวิทยาการลงทุน ในมุมมองแง่คิดและประสบการณ์จากผู้ให้ความรู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่ง “เราออกแบบมาเพื่อคุณ”


8. ระบบที่เราออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในกรณีอบรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือมากกว่า ต้องมีการลงฝึกในภาคปฏิบัติในตลาดจริง เวลาตลาดทำการเปิดทำการซื้อขาย มีการใช้โปรแกรมออนไลน์ซื้อขายจริง ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมซื้อขายอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม อบรมเรียนรู้ อาจจะต้องเลือกใช้ระยะเวลาการฝึกทักษะเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้านของตนเอง นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและมีทีมงานและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาในการเรียนรู้ตลอดในช่วงเวลาที่เราต้องการคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการลงทุนWhy must be Wealth Formation Academy?

“ทำไมต้องสถาบัน Wealth Formation Academy”

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมมีความรู้อย่างแท้จริง

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย โดยจบการศึกษาสาขาการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กอปรกับประสบการณ์การลงทุนในตลาดจริงมากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ในความรู้ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เปิดเผยข้อมูลทุกด้านอย่างตรงไปตรงมา

นโยบายหลักของสถาบันคือ เน้นให้ความรู้แบบ 360 องศา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองเรื่องการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง เพื่อให้คุณได้รับความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุน

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนลงสนามจริง

สถาบันมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆในทุกๆตลาดการลงทุน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินก่อนที่จะลงทุนจริง เพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการลงทุนในพอร์ตจำลอง

เน้นสิ่งที่ทำได้จริง ไม่เพ้อฝัน

รูปแบบการลงทุนของสถาบันเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และในหลักการของสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ไม่ได้อาศัยศรัทธาและความเชื่อที่ทำให้คนหลงเก็งกำไรอย่างงมงาย

Call Center คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

สถาบันมีการให้คำปรึกษารายบุคคล (คลีนิคการเงิน) ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้า รับการปรึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด การอบรมและนำไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

สามารถฝึกอบรมทบทวนได้ไม่จำกัด

ผู้ที่ฝึกอบรมในหลักสูตรการลงทุนต่างๆ ของทางสถาบัน สามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ และฝึกฝนในหลักสูตรเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ตามไม่ทัน หรือข้อมูลการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Our Teams

อาจารย์อบรมที่มีประสบการณ์มามากมายharich

ดร.วริทธิ์สิริ วรจรัสสิริโชติ

ประธานกรรมการ WFA
ผู้สอนหลักสูตรการลงทุน Stocks,Options,Futures,ETFs,CFDs,Bonds & Forex

Wealth Formation Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึง "จริยธรรมในการทำธุรกิจ" รับผิดชอบต่อผู้เรียน และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้

thanaphat

ธนภัทร ธนิชานนท์

ผู้อำนวยการ WFA
ผู้สอนหลักสูตรการลงทุนหุ้น-ออปชั่น
ผู้สอนหลักสูตรสอบ Single License

จากประสบการณ์ที่สอนด้านการลงทุนมา ทำให้เข้าใจถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนล้มเหลวด้านการลงทุน คือ ความต้องการรวยทางลัด หรือ รวยข้ามคืน โดยปราศจากความเข้าใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างแท้จริง จึงเกิดการตัดสินใจที่จะสร้างหลักสูตรการลงทุนใหม่ เพื่อแนะนำวิธีการลงทุนที่สมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยเริ่มจากรากฐานของการวางแผนทางการเงินที่ดีก่อนการลงทุน และใช้หลักการแห่งความน่าจะเป็นเพื่อที่จะสร้างโอกาสการทำกำไรในทุกสถานการณ์ได้

"เพราะการลงทุนที่จะประสบความสำเร็จนั้น เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงแค่การเก็งกำไรชั่วข้ามคืน"

Nut

ดร.ธณัฐสิริ วรจรัสสิริโชติ

MT Manager and Introduce Agency (Thailand) at Swissquote Bank
กรรมการผู้จัดการ บริษัท HT Global Cap จำกัด
ผู้สอนหลักสูตร Forex Advance การลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากเงินลงทุนและจำนวนเงินที่หมุนเวียนในแต่ละวันของตลาดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุน นั่นก็คือความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการลงทุน สกุลเงินที่จะลงทุน และปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวหรืออ่อนตัวของสกุลเงินแต่ละคู่ ซึ่งนักลงทุนทั้งหลายที่สนใจจะลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสถาบัน Wealth formation academy

อ.ชวิศ อมรวุฒิกุล

อ.ชวิศ อมรวุฒิกุล

ผู้สอนหลักสูตรการลงทุนหุ้นไทย

“ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้น ล้วนเป็นเรื่องที่อันตราย ถ้าเราไม่เข้าใจมัน มุมมองส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานสำคัญที่สุด และได้มีความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาช่วยให้บุคคลที่สนใจด้านการลงทุนนั้น เข้าใจถึงพื้นฐาน เข้าใจหลักการในการลงทุนและเข้าใจในความน่าจะเป็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างปลอดภัย”

piak

สุทธิพงษ์ มาพงษ์

ผู้สอนหลักสูตรการลงทุน Forex Basic

“ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้น ล้วนเป็นเรื่องที่อันตราย ถ้าเราไม่เข้าใจมัน มุมมองส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานสำคัญที่สุด และได้มีความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาช่วยให้บุคคลที่สนใจด้านการลงทุนนั้น เข้าใจถึงพื้นฐาน เข้าใจหลักการในการลงทุนและเข้าใจในความน่าจะเป็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างปลอดภัย”

jimmy

อ.จิณณะ สินส่ง

ผู้สอนหลักสูตรการลงทุน Forex

“ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้น ล้วนเป็นเรื่องที่อันตราย ถ้าเราไม่เข้าใจมัน มุมมองส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานสำคัญที่สุด และได้มีความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาช่วยให้บุคคลที่สนใจด้านการลงทุนนั้น เข้าใจถึงพื้นฐาน เข้าใจหลักการในการลงทุนและเข้าใจในความน่าจะเป็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างปลอดภัย”

Our Courses

Take a look BannerCourse เรียนของเรามีความโดดเด่น คือ


1. ทบทวนพัฒนาทักษะ เรียนรู้ได้ตลอดฟรี


2. มีการฝึกภาคปฏิบัติ เทรดในตลาดจริงในเวลาตลาดเปิด


3. มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ฝึกทักษะการออกแบบระบบการเทรดด้วยตนเอง มี ระบบการเทรดหรือการลงทุนเป็นของตนเอง


4. ผู้ให้ความรู้และมีผู้ช่วยที่มีประสบการณ์อยู่ข้างคุณ


5. Data Platform e -Trading Swissquote Bank มีเลข A/C : IBAN เป็นของตนเอง มีต้นทุนการทำ Transaction และคอมมิชชั่นที่ต่ำ


6. ในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนที่เรียนรู้อบรมร่วมกับ Wealth Formation Academy คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมแห่งการเรียนรู้ของนักลงทุน” ที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่ต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่างมืออาชีพและความต่อเนื่องในความเป็นจริงที่เรียนรู้และลงทุนอยู่ในตลาด


ในห้องเรียน (Classroom) ของเรามี “Retakes” ฟรี ตราบเท่าที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเทรดหรือลงทุน เรียนรู้ไปกับ Wealth Formation Academy ได้ตลอดชีวิตด้วยราคาที่เรากำหนดไว้อย่างสมเหตุสมผล ร่วมเรียนรู้ไปกลับเราFree Registers

เลือกสัมมนาที่คุณสนใจOur Blogs

Sharing knowledge, Accepting challenge.Wealth Formation Academy ฝึกอบรมสนุก เข้าใจง่าย ได้ผลจริง

Wealth Formation Academy เราออกแบบมาเพื่อ ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ ได้เรียนรู้ทักษะ และพัฒนาความสามารถให้คุณเป็นผู้ประกอบการ ด้านการลงทุนหรือนักเก็งกำไร ในตลาด Stock,option,future,Forex ที่ประสบความสำเร็จทั้งตลาดหุ้น ในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึง ตลาดแลกเปลียนเงินตรา ค่าเงิน ทองคำ น้ำมัน และ อื่นๆ

ทุกครั้งของการเดินทาง คุณก็จะคิดถึง ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อหาแลกเงินนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัททำการค้านำเข้า ส่งออก คุณก็จะคิดถึงตลาดปริวรรตเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เวลาค่าเงินที่อ่อนค่า และแข็งค่า มันก็จะมีผลกระทบต่อการค้าของคุณอยู่ตลอดเวลา

คุณคงเคยเห็นหมี เห็นกระทิง ในแง่ความคิดของคุณอาจจะคิดว่ามันคือสัตว์ ที่คุณเคยเห็นมันอยู่ในสวนสัตว์ ถ้าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาส เริ่มเข้ามาในตลาดที่มีการลงทุนผ่านตลาดทุน และตลาดเงิน ในกลุ่มของ Stock, Option, Future, Forex หรือ ชื้อขายแลกเปลียนเงินตราในตลาด Forex คุณก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันมีความสำคัญอย่างไร? กับธรรมชาติของหมีและกระทิง

...Read more

Date: 14/February/2013 By: Zyanya Peredo In: Photography, Print, Design

Share this post:

เรื่องที่คุณต้องรู้ (และต้องถาม) ก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันฝึกอบรมการลงทุน

ในปัจจุบันกำลังเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นทั้งของไทยและทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกำไรในการลงทุนในกับนักลงทุนมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับผู้ไม่เคยสนใจเรื่องการลงทุนหันมาเข้าสู่วงการตลาดหุ้นกันอย่างถ้วนหน้า และสิ่งที่เกิดขึ้นมากพอๆ กัน ก็คือ สถาบันฝึกอบรมเรื่องการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และการลงทุนในออปชั่น!!!

ซึ่งหากใครมีโอกาสได้เข้าฟังการสัมมนาของสถาบันฝึกอบรมการลงทุนเหล่านี้ก่อนตัดสินใจฝึกอบรมทั้งหมด ก็คือ ผลตอบแทนมหาศาลที่จูงใจ โอกาสการสร้างความร่ำรวยในเวลาอันสั้น รวมทั้งคนฝึกอบรมในอดีตที่ประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีอย่างมากมาย และบอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ฝึกอบรมง่าย รวยง่าย และทำให้คนที่สนใจตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าเป็นค่าฝึกอบรม ซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่น จนถึงบางที่เป็นหลักหลายแสนก็มี ทั้งยังอาจมีการกล่าวอ้างต่างๆ นานาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันของตนเอง และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเข้าไปฝึกอบรมในสถาบันเหล่านั้น

...Read more

Date: 14/February/2013 By: Zyanya Peredo In: Photography, Print, Design

Share this post:

Testimonials

Their satisfication, Our inspiration.

Wealth Formation Academy.

7/4 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 4 ถ.เคหะร่มเกล้า
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

Fax : 02-184-7646

Email : wealthfmt@gmail.com

( วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. )

HOTLINE ( ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 22.00 น.)

086-458-3341-2, 02-184-7651

02-184-7656, 02-917-3014

QR-code wealth-map
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น