“ให้ความรู้ถึงข้อเท็จจริงกับการลงทุน ในมุมมอง 360 องศา” “สู่ก้าวแรกของการเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่” “สร้าง และพัฒนานักลงทุน ให้มีความฉลาด รอบรู้ เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการลงทุน” “สอนโดยผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญแบบครบวงจร” “สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง อยู่ในกรอบจริยธรรม” “และปกป้องความมั่นคงทางการเงินของคุณ” “รอบรู้ทุกตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นในยุโรป อเมริกา ตลอดจนตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก”
     

บรรยากาศการสัมมนา 2016 (1)

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการสัมมนา 2016 (2)

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการสัมมนา 2016 (3)

บรรยากาศการสัมมนา

Switzerland 2016

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการอบรม 26/10/58

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการสัมมนา 2015

บรรยากาศการสัมมนา

ความต่อเนื่องในการเรียนรู้

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการเยี่ยมชม Swissquote

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการเที่ยวกับ Wealth

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการสัมมนาใหญ่

บรรยากาศการสัมมนา

VDO งานสัมมนา1

บรรยากาศการเรียน

VDO งานสัมมนา2

กิจกรรม

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการสัมมนา

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียน

กิจกรรม

กิจกรรม

สัมมนา อุบลราชธานี

กิจกรรมเมืองทอง

บรรยากาศศูนย์ธนบุรี

บรรยากาศศูนย์ธนบุรี

กิจกรรมเมืองทอง

กิจกรรมเมืองทอง

รับรางวัล CEOแห่งปี

บรรยากาศการMeeting

สัมมนา เชียงใหม่

บรรยากาศศูนย์ธนบุรี

Meeting Wealth

บรรยากาศการMeeting

*** คำเตือนการลงทุน ***

การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง Wealth Formation Academy เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถรับลงทุนให้ในทุกกรณี อีกทั้งไม่มีหน้าที่ในการแนะนำและขายหน่วยลงทุนใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการลงทุนที่เกิดขึ้นกับคุณได้ แต่สถาบันเป็นเพียงแหล่งถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลด้านการลงทุน และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ในการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เน้นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ให้ผู้เรียนทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด